FOTOGRAFEREN IS KIJKEN EN ZIEN
een foto
meer dan een kiekje
een plaatje
fixatie op feiten
document
verbeelding
verhalen
emotie
venster
op het onzegbare
herinneringen
dierbare momenten
gebeurtenissen
zien
beleven
herbeleven
zien
willen zien
het moet klikken
tussen ziener en geziene
klik maar